Move2gather programma’s

Een programma op maat voor verschillende doelgroepen.

Door productiemaatschappij vergeleken met het Amerikaanse concept “over de streep”.

Move2Gather is een project voor speciale groepen en omvat een nieuwe werkwijze/methodiek op basis van een bewegingsprogramma waarin samenwerking vóór competitie gaat en daardoor elkaars kwaliteiten te ondersteunen en te gebruiken. Plezier staat voorop.

Het programma is gericht op een geïntegreerde aanpak/preventie van mogelijke problemen zoals bijvoorbeeld pesten, overgewicht, faalangst, passiviteit, concentratieproblemen, maar is ook als een prettig intermezzo van gymlessen op basisscholen of bedrijfsprogramma’s.

Ik gebruik mijn veelzijdige expertise om in overleg programma’s op maat samen te stellen voor diverse doelgroepen.

Mijn doel is mens, dier en natuur samen te brengen om zo een betere balans/levenskwaliteit te creëren.

Beweging in het algemeen, maar vooral ook de beleving van sport en dans, gecombineerd met kringgesprekken worden in dit programma aangeboden.

Het thema ‘zelfexpressie’ is de rode draad: ieder mens heeft de behoefte uiting te geven aan zichzelf op zijn/haar eigen manier.

Het programma bevat geen competitie element, maar wil mensen de gelegenheid geven om als individu zelfbewuster in het leven te staan, samen te creëren en begrip te krijgen voor anderen en elkaars specialiteit te gebruiken.

“Together” (samen) en “to gather” (verzamelen); het samen verzamelen van mooie momenten, plezier en  begrip voor elkaar.

Een voorbeeld programma omvat een aantal van te voren af te spreken blokken van elk anderhalf uur, welke wekelijks worden gegeven. De samenstelling van een project wordt van te voren overlegd, zodat een programma op een specifiek doel kan worden samengesteld.

Tijdens deze blokken kunnen diverse bewegingsvormen geïntegreerd worden. Mogelijkheden zijn indoor, outdoor, maar ook eventueel met behulp van de “knowhow” van paarden.

Daarnaast vindt er gedurende het project indien gewenst een of meerdere kringgesprek(ken) plaats, waarin ervaringen worden gedeeld en begrip voor elkaar centraal staat.

Ik werk samen met professionals op het gebied van beweging, voeding en psychologie.

Impressie voorbeelden

de Hobbit basisschool
de Marke middelbare school
de Marke
Outdoor
Met knowhow van paarden
de Glind ism sportbedrijf
Natuurworkshop geïntegreerd in programma
Samenwerking Settels roofvogels