Dansen voor iedereen

Lichamelijke beweging helpt om krachtig in het leven te staan. Het zorgt voor balans. Maar beweging staat ook voor geestelijke groei. Ontdekken welke mogelijkheden er zijn om natuurlijk gezond te worden en te blijven.

de ontmoeting

Dans is een onderdeel dat kan helpen conditie, coördinatie, plezier en creativiteit te verbinden en veel groepen zijn gebaat bij een vorm van dans zonder dat daar competitie bij betrokken is maar het accent meer ligt op verbinden en samenwerken.

De bekende neuroloog en Parkinson specialist Dr. Bas Bloem, van het Radboud UMC in Nijmegen, zegt hierover: ‘Het blijkt dat dansen een positief effect heeft op de houding en het hele beweegpatroon van mensen met Parkinson. Ze worden soepeler en zelfs hun gezichtsuitdrukking wordt er minder star door’.

Maar ook jongeren zijn gebaat een vorm van dans te beoefenen. Gewoon om plezier te hebben, maar ook om samen te werken en te creëren.