Beweegprogramma scholen

MOVE2GATHER

Een move2gather project bevat geen competitie element, maar wil kinderen de gelegenheid geven om zelfbewuster in het leven te staan, weerbaarder te worden, faalangst te verminderen.

Het laat kinderen samen creëren en vergroot het lichaamsbewustzijn. Daarbij wordt gewerkt aan gezondheidsbesef.

Het thema ‘zelfexpressie’ is de rode draad: ieder kind heeft de behoefte uiting te geven aan zichzelf op zijn/haar eigen manier.

Door dat te doen krijgt het kind zelfvertrouwen en wordt het weerbaarder.
Het programma is erop gericht om integratie te bevorderen en onderling begrip te creëren, waardoor pestgedrag geminimaliseerd wordt en het begrip ‘samenwerking’ in gang wordt gezet.

Together, samen, en to gather, verzamelen: het samen verzamelen van mooie momenten en begrip voor elkaar.

De training wordt, na overleg met de begeleiders, op maat samengesteld. Er kunnen diverse onderdelen worden ingezet. Van dans, ‘bootcamp’ tot het werken met paarden en bushcraft activiteiten.

Ik verbind initiatieven op het gebied van gezondheid in de omgeving van de school.

Voorbeeld programma