Blijf bewegen, blijf fit

‘Nederland beweegt te weinig’. Voor scholen en bedrijven maar ook individueel lastig om dat in te plannen en te organiseren.

Blijf bewegen, blijf fit dan daarbij van dienst zijn. Lifestyle sport en dans voor alle leeftijden; alles is mogelijk.

Blijf bewegen, blijf fit stelt zich ten doel het verbinden van diverse partijen met de intrinsieke motivatie mensen in beweging te krijgen én houden.

En samen te kijken hoe de expertise van deze partijen onderling kan verbinden en uitgezet kan worden naar gebruikers.

Er ontstaan vaak veel sportieve initiatieven in eenzelfde omgeving – vanuit gemeentes, vanuit aan de gemeente verbonden welzijnsorganisaties, vanuit sportverenigingen en vanuit de sportsector zelf. Door de veelheid van initiatieven is het soms lastig om een goed overall beeld te krijgen van de mogelijkheden die er zijn op sportief gebied.

Daarnaast is het zaak om beweegactiviteiten te organiseren die meerdere doelgroepen aanspreken: jongeren (al dan niet via school), ouderen en mensen voor wie om welke reden dan ook bewegen niet vanzelfsprekend is. De term ‘maatwerk’ heeft vaak een exclusief stempel maar is in dit verband juist bedoeld om meer inclusiviteit te bewerkstelligen.

Een belangrijk aandachtspunt is dat deze beweging extra interessant is wanneer deze ook perspectief biedt aan andere ondernemers in de omgeving en dat zij ook kansen zien om een bijdrage te leveren. Zoals bijvoorbeeld de deelname van lokale horecaondernemers, door gezonde voeding te promoten. Maar ook ondernemers aangesloten bij de diverse winkelcentra en andere bedrijven die gesitueerd zijn in een gemeente kunnen aan zo’n vervolg deelnemen.

De achterliggende gedachte van een nieuwe sport-& healthbeweging zou één simpele basisvraag moeten zijn: wat heeft de consument aan de acties die uit de beweging voortkomen? Dus geen ingewikkeld instrumentarium of breed opgetuigde organisatiestructuur, maar de mogelijkheid voor de consument die dat wil, op een laagdrempelige manier deel te nemen aan sportieve en gezonde activiteiten. En hoe groter en gevarieerder het aanbod is, hoe meer mensen zullen willen deelnemen. Maar ook hoe stellen we de consument op de hoogte van de mogelijkheden die aangeboden worden en hoe krijgen we ze enthousiast om deel te nemen.

Donderdag 8 februari 2024 lezing bibliotheek Leusden 15.00-17.00 ‘wat kan ik zelf doen voor mijn gezondheid’ (opgave vooraf bij bibliotheek)

https://www.bibliotheekeemland.nl/jezelf